BASIN

GESİFED Genel Kurul bildirisi.

05.06.2014 Tarihinde yapılan kısa adı GESİFED olan Güney Ege Sanayici ve İşadamları Federasyonu'nun Genel Kurulu'nda, üye derneklerin delegeleri yeni bir yönetim kurulu seçmiştir. Bizler bu seçimle göreve gelerek kendi içimizde görev dağılımı yapmış bulunmaktayız. Buna göre;  
 
Gültekin Okay Salgar Yönetim Kurulu Başkanı  
 
Aysun Nalbant Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
 
Esen Türker Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
 
İzzet Özer Muhasip Üye  
 
Orçun Alptekin Genel Sekreter olarak belirlenmiştir.  
 
Yönetim kurulu üyelerimiz de Ayşe Merih Balkanay, Ayhan Caner, Özlem Köseoğlu, Melek Sözkesen, Sedat Doğaç, Serdar Ekiz, Bilge Başöz, Ahmet Yavuzçehre, Hasan Kasapoğlu ve Naile Göçen Çukurova'dır. Denizli merkezli olarak kurulan GESİFED, Denizli Muğla Aydın illerini kapsayan bölgede faaliyet gösteren ortak ilke ve hedefleri olan ve kuruluş amaçları aynı olan Sanayici, İşadamları, İşkadınları derneklerinin biraraya gelmesiyle oluşmuştur.  
GESİFED in kuruluş amacı, bölgesel ve sektörel kalkınma projelerini geliştirerek, ülkemizin ve Güney Ege Bölgesinin uluslararası entegrasyonuna ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmak, iş dünyasının sorunlarını ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla, üyeler arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zeminini oluşturmaktır.  
 
Atatürk' ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, demokratik, laik, etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici, işadamları ve işkadınlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek üzere bağımsız bir platformda, temsil tabanı geniş, güçlü bir örgütlenme gerçekleştirmektir.  
 
Ülkemizin Ekonomik ve Sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için, Kalkınma Ajanslarının sağladığı imkanları sanayici ve iş insanlarına duyurmaktır. Bölgemizdeki Güney Ege Kalkınma Ajansı ile birlikte projeler geliştirmek ve Devlet desteklerinin önceliklerini tespit ederek, doğru yararlanılmasına katkı sağlamak amaçlarını güdüyoruz. Federasyonumuz DENİZLİ merkezli olan; GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ- DENİZLİ SANAYİCİLER VE İŞADAMLARI DERNEĞİ-DENİZLİ İŞ VE MESLEK KADINLARI DERNEĞİ (SOROPTİMİST KULÜP), GİRİŞİMCİ KADINLARIN DESTEKLENMESİ DERNEĞİ, AYDIN merkezli olan AYDIN GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİ ve İSTANBUL merkezli TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ'NDEN oluşmuştur. En kısa zamanda MUĞLA ' dan da aramıza yeni dernekler katılmasını planlamaktayız. Amacımız GESİFED çatısı altındaki dernekleri çoğaltmak ve bölgesel tabanı genişletmektir. GESİFED'in önemli bir özelliği de TÜSİAD'ın federasyonumuza üye olmasıdır.  
 
Federasyonumuza bağlı tüm derneklerimizle birlikte, aynı çatı altında şehrimize hizmet etmeyi ve ortak fikirler, projeler üretmeyi hedeflemekteyiz. GESİFED'in bağlı olduğu konfederasyon olan TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU (TÜRKONFED) çatısı altında ülkemizin menfaatleri için çalışacağız. Uluslararası İlişkilerde TÜSİAD deneyimleri ve TÜRKONFED önderliğinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etme gayreti içinde olacağız. Yeni dönem sizlerin ilgisi, desteği ve katkılarıyla daha verimli geçecektir. Bu sebeple öncelikle sizlerle tanışmak, sizi ziyaret etmek istedik. Bugünü takiben protokol - Oda ve STK ziyaretlerimiz başlayacaktır. GESİFED bildirileri ve aktivitelerinde birlikte olmak umuduyla hepinizi, yönetim kurulu adına tekrar selamlıyorum.  
 
Gültekin Okay SALGAR Yön.Krl.Bşk.

< Geri


GESİFED Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu
Kınıklı Mah. Ulus Cad. Yürekten Apt. No:125/1 Pamukkale / DENİZLİ / TÜRKİYE
Tel: (258) 212 80 97
Faks: (258) 213 87 84
info@gesifed.org.tr | www.gesifed.org.tr

Bizi Takip Edin :