BASIN

GESİFED ‘İN 2019/3. Çeyrek Ekonomisine Dair Tespitleri

04.10.2019 
 
GESİFED ‘İN, 2019 / 3. ÇEYREK EKONOMİSİNE DAİR TESPİTLERİ, GÜNEY EGE BÖLGESİ İÇİN BİR İYİLEŞME GÖSTERMİYOR… 
 
Aydın Denizli Muğla illerinden oluşan ve federasyonumuzun etki çevresi olan Güney Ege Bölgesi için, 2019 yılı üçüncü çeyreği ile ilgili tespitlerimiz, iş insanının tutunduğu ipin giderek kısaldığını göstermekte. 
2019 yılı 3. çeyreğindeki ekonomik gidişat konusunda 3 ay öncesine kıyasla tablolarımızda bir iyileşme gözlemlememekteyiz. 
Bölgemizde 2019 yılı üçüncü çeyreğinde satış/üretim hacmimiz, ikinci çeyreğe göre ne yazık ki artamamıştır.  
Ve mevcut stoklarımızın seviyesinde bir iyileşme görülmemektedir. 
Mevcut durumda yani 2019'un üçüncü çeyreğinde, Kalifiye işgücü yetersizliği, Mevzuat değişikliği, 
Faiz, kur seviyeleri/oynaklığı, Mali imkansızlıklar, Talep yetersizliği gibi sebepler üretimimizi kısıtlamaktadır. 
Gelecek 3 ay için bölgemizdeki beklentilerimiz; ekonomik canlılığın ve satış fiyatlarının aynı seviyelerde seyredeceği, istihdamın ve yatırım harcamalarının azalacağı, TL Faiz Oranlarının da aynen seyredeceği şeklindedir. 
2019'un üçüncü çeyreğinde bölgemizin en önemli rekabet sorunlarını; Finansal Derinlik, Eğitim sorunları, Piyasa Büyüklüğü, Makroekonomik İstikrarsızlık, Yaratıcı sermaye yoksunluğu olarak görmekteyiz.  
Bölgemizde alt segment olarak belirlediğimiz en önemli beş rekabet sorunu ise bizce; Sanayinin toplam üretimde ağırlığı, Ar-Ge Yatırımları, Üniversite okuyanların toplam nüfusa oranı, Ödeme gecikmeleri ve dış ticaret hacmidir. 
2019'un dördüncü çeyreğinde, rekabet avantajlarımıza göre, Güney Ege bölgemiz için önümüzdeki dönemde hedeflerimiz; Bölgesel ticaret merkezi, Bölgesel sanayi merkezi, Bölgesel tarım merkezi, Üniversite şehri, AR&Ge ve Inovasyon merkezi ve Turizm merkezi olabilmektir. 
Bu sebeple özellikle GESİFED in hayata geçirdiği EGE HİKAYESİ Projesinde yukarıdaki hedefler gözetilmektedir. 
Önümüzdeki dönemde hem Denizli hem de Aydın ve Muğla illerimizin modern tarım ve termal ile birlikte hedonik turizmin merkezi olmasına uygun potansiyelleri itibariyle, özendirici teşvik ve kalkınma planları ile girişimcilere destek olunması halinde, bu alanlarda yatırımların artabileceğine inanıyoruz. 
Ekonomik büyümede gerçekliği elde etmek ve bunu da hissedilebilir kılmak için her alanda gelişmeye ihtiyacımız mevcuttur. Girişimciler ve iç-dış yatırımcılar için, ekonomiden sosyal hayata, eğitimden düşünceyi ifade özgürlüklerine, sıkı para politikasından basiretli kamu harcamalarına, bağımsız yargıdan özgür üniversitelere kadar her bakımdan güvenilir ve yatırım yapılabilir ülke statüsüne yükselmeye ihtiyacımız olduğu şüphesizdir. 
 
Av.Aysun NALBANT 
GESİFED YK BŞK. 
 

< Geri


GESİFED Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu
Kınıklı Mah. Ulus Cad. Yürekten Apt. No:125/1 Pamukkale / DENİZLİ / TÜRKİYE
Tel: (258) 212 80 97
Faks: (258) 213 87 84
info@gesifed.org.tr | www.gesifed.org.tr

Bizi Takip Edin :