GESİFED

Başkanın Mesajı

GÜNEY EGE SANAYİ VE İŞ DÜNYASI FEDERASYONU, 2012 yılında Denizli merkezli olarak kuruluşunu takiben geçirdiği 6 yılda, hem AYDIN-MUĞLA-DENİZLİ bölgesinde insani ve ticari köprüler kurulmasına vesile olmuş, hem de bünyesine yeni dernekler katarak büyümek için çalışmıştır.

Kuruluşunu ağırlıklı olarak Denizli dernekleri olan DEGİAD - DESİAD - DENSOR - GİKAD yanısıra , Bodrum Merkezli BESİAD ve TÜRKONFED'e bağlı tüm federasyonlara destek amaçlı olarak üye olan TÜSİAD ile gerçekleştirmiş iken, 6 yıl gibi kısa bir sürede, başarılı çalışmaları ile bugün Aydın'da AGİKAD ve DİDİM GİAD ile Denizli'den DİMSİAD'ın katılımı ile üye sayısını 5 üyeden 9 üyeye çıkarmıştır ve aileye katılan üye dernekler, bulundukları yerin etkin çalışan ve güçlü dernekleridir.

GESİFED ' e 3. dönemde hizmet etmek üzere göreve başlamaktan gurur duyuyorum. Kendi dönemimde şahsi olarak misyonum; GESİFED'i bir çatı örgütü olarak, dernek kimliklerimizin ve kendi kimliklerimizin önünde konumlandırmak, halihazırdaki "güncel-etkin-lider federasyon" mevkiinde daha da geliştirmektir. İş dünyasının sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek, demokratik hakkımızı kullanarak bu tespit ve önerileri çözüm ve karar merciilerine aktarmaktır.Ve federasyonumuzu, bir yandan AYDIN-MUĞLA-DENİZLİ üçgeninde biraz daha yayılarak yeni derneklerle zenginleştirirken, diğer yandan bu bölgede ortak aktiviteler geliştirmek ve illaki dostluk köprülerini artırmaktır. Bölge kalkınmasını o denli önemsiyorum ki , bölgesel kalkınmanın sağlanması ile ilgili çalışmalarda bir damla olabilmeyi dahi kıymetli buluyorum. Bu bağlamda şahsi misyonumun GESİFED in kurumsal misyonu ile örtüştüğünü söylemek mümkündür.

GESİFED'in mevcut "kuvvetli ve özgün kimlikli duruşu" ile harekete geçerek neyi sağlayabilir ? Sorunları nasıl tespit edebilir ? Çözüm önerilerini nasıl geliştirebilir ? Ve nereye-nasıl aktarabiliriz ? Yani GESİFED'in misyonunu ve benim ve benimle birlikte yola çıkan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın ortak hayallerini, nasıl hedefe ve hedeften aktiviteye dönüştürebiliriz ?

Bunun için şüphesiz ortak akıla ve buna ulaşmak için de beyin fırtınalarına ihtiyacımız bulunmakta. Bunu yapacağız.

TR32 Bölgesi illerinin üçünün ayrı ayrı zenginliklere sahip olduğunu unutmamak gerek. Denizli sanayisi-ihracatı-traverten madeni üretimi- kış turizmi olarak kabul edilen termal sağlık turizmi ve muhteşem tarihi kalıntılarıyla yol alırken, Aydın tarımda Türkiye'de ilk 10 a yerleşerek, madencilikte özellikle dünyanın feldspat madeni ihtiyacını neredeyse tek başına karşılayarak, Didim-Kuşadası 'nda yaz turizmini gerçekleştirerek ekmeğini kazanmakta , Muğla ise ağırlıklı olarak yaz turizmiyle ülkede çok önemli katma değer oluştururken, bir yandan da ülke genelinde mermer ocak işletmeciliği ve blok mermer üretiminde ilk sırada gelmekte.

BU BÖLGE, SEKTÖREL, DOĞAL, TARİHİ ZENGİNLİKLERLE DOLU BİR "BEREKET TARLASI"DIR.

O halde GESİFED, GEKA ile ve üye dernekleriyle doğru projeler yürüterek bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecektir.

Üç şehrimizin de ortak noktası (yaz ve kış ) turizm olduğuna göre, sahip olduğumuz kanyonlar, kayak merkezleri, sahiller , antik kentler, göller düşünüldüğünde, belki de dünyaya tanıtılabilecek bir EGE YOLU TURİZM PROJESİ oluşturulabilecek, bölge 4 mevsim turizm ile canlanacak ve böylece turizme mal-hizmet üreten sanayiden ticarete bir çok sektör de gelişecektir. Turizm ortak paydamız olduğuna göre turizm hareketinin ülkedeki kamusal ve STK düzeyindeki aktörleriyle daha fazla mesai yapmamız gerekebilecektir.

Ya da bu bölgedeki rüzgar ve güneş cömertliği kullanılarak, enerji üretiminde ortak girişimler yapılabilecektir.

Dünyanın gündeminde olan organik tarım ticareti konusunda yapılacak çalışmalarla, Aydın ve çevresindeki organik tarım hareketinin gelişmesinden, Denizli'nin, Muğla'nın büyük fayda göreceğini düşünmemek mümkün müdür ? 2013 yılı TÜİK verilerine göre, Aydın ' ın ülkedeki organik üretim miktarında 81 il içinde 3. sırada olduğunu düşünerek ne denli şanslı bir bölgede olduğumuzu hatırlamalı ve değerlendirmeliyiz.

Tabii ki ; ülkenin en yeşil coğrafyası olan bu bölgede doğa konusunda hassas davranarak, ulusal eğitim politikasının yeni çağı yakalayacak gençler yetiştirmesi noktasında takipçi olarak, özellikle kadın eğitimi seviyesinin ve kalitesinin yükselmesine odaklanarak, bölgede okuma yazma bilmeyen nüfusun Aydın'da %82'sini, Denizli'de 84'ünü, Muğla'da ise %83'ünü kadın nüfusun oluşturduğu acı gerçeğini alt etmekle uğraşarak, TÜRKONFED'in de önemli çalışmalarla desteklediği " iş yaşamında kadın" modelini kuvvetlendirerek, kadına konforlu çalışma olanakları yaratılması, cinsiyet ayrımcılığı gibi insanlık dışı imalara-muamelelere maruz kalmaması için ses vererek, kamuoyu oluşturarak, gerektiğinde tepki göstererek ve talepte bulunarak çalışmalıyız.

Bu dönem umudum; 3 şehrin üniversitesini tek bir bölgesel projede buluşturabilmektir. Bilim, iş dünyası için can suyudur. Can suyundan yararlanmalıyız. Umarım bunu da başarabiliriz.

GESİFED'in vizyon özeti ise ; "Denizli, Muğla, Aydın illerini kapsayan TR-32 bölgesinde girişim ve iş dünyası derneklerini bir araya getirerek bölgesel ve kurumsal kalkınma politikaları üretilmesine öncülük ederek sürdürülebilir ülke kalkınmasında rol oynamak" şeklindedir.

Bu vizyonu yukarıda sıraladığım veriler, gerçekler, projeler, zaman ve emekle oluşturulan aktiviteler ile yakalamalıyız.

Kesinlikle gerekli ve önemli olduğuna inanıyorum ki, GESİFED üyesi her dernek, diğerinin aktivitesine ve projesine asla kayıtsız kalmamalıdır. Önce bölgesel güç ve birliği var etmeliyiz ki, işbirliğimiz, kalkınmamız, dostluklarımız gelişsin ve ülkesel güç olabilelim. Bir diğer önem vermemiz gereken husus; bağlı olduğumuz TÜRKONFED ile ve diğer federasyonlarla daha sıkı işbirliği olanakları yaratmak olmalıdır.

Elbette, demokratik, laik Cumhuriyetin hiç bir ilkesinden taviz vermeden ve bağımsız yargının iş dünyasına ve insanlarımıza kazandıracağı güven duygusundan mahrum kalmadan.

Devletimizin sağlayacağı adaletin gölgesinde yaşayarak.
"Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk devletin toplumsal düzenidir" demiş ARİSTO.

Toplumsal düzen ve adalet içinde, barış-kardeşlik-daha çok ticaret-daha çok sanayi-daha çok turizm-daha çok tarım-daha çok yenilenebilir enerji , daha hızlı ve verimli kalkınma-daha çok işbirliği VE DAHA ÇOK DOSTLUKLA...

Av.Aysun NALBANT
GESİFED YÖNETİM KURULU BAŞKANI


GESİFED Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu
Kınıklı Mah. Ulus Cad. Yürekten Apt. No:125/1 Pamukkale / DENİZLİ / TÜRKİYE
Tel: (258) 212 80 97
Faks: (258) 213 87 84
info@gesifed.org.tr | www.gesifed.org.tr

Bizi Takip Edin :