Başkanın Mesajı

29.02.2024 tarihinde, federasyonumuzun 12. kuruluş yıldönümünde yaptığımız genel kurulda değerli delegelerimizin takdiri ve güveniyle 6. dönem yönetim kurulu görevini almış bulunmaktayız. 2012 yılında federasyonumuzun kurulması ve bugünlere taşınmasında emeği geçen başta geçmiş dönem başkanlarımız olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Önceki dönemlerde olduğu gibi Atatürkçü, laik ve hukukun üstünlüğünü benimseyen yönetim şeklini merkezimize alarak yeni dönemde de yolumuza devam edeceğiz.


Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu kısa adıyla GESİFED, TR32 bölgesi illeri olan Denizli, Aydın, Muğla'daki sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Denizli merkezli ilk federasyondur. Sivil toplum kuruluşlarını bir çatı altında toplayarak üyelerinin tanışmasını sağlamak, mesleki konularda bilgi alışverişi gerçekleştirmek, federasyon faaliyet alanına giren konularda iş dünyasını ve kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak, bağlı olduğu TÜRKONFED'le ortak projeler üretip üyelerinin faydalanmasını sağlamak federasyonumuzun hedefleri arasındadır. Federasyonumuz bölgemizde güçlü bir ekonominin ve çağdaş toplumsal yapının oluşumu için çalışmaktadır. Ayrıca bölgenin doğal ve tarihi zenginliğini koruyarak sürdürülebilir kalkınmasını, tanıtımını amaçlayan projeler üretmektedir. Bölgenin ülke ve dünya ekonomisiyle entegrasyonuna yönelik stratejik altyapı yatırımları için üyelerine eğitici faaliyetlerde bulunmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmeler ışığında biz iş insanlarına büyük görevler düşmektedir. Demokratik hukuk devleti anlayışı içinde, evrensel iş ahlakı ilkelerini benimseyerek ve iş insanlarının sorunlarına sahip çıkarak bölgemizin potansiyellerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Bölgemizin öncü girişimlerini işbirliği ve dayanışma temelinde bir araya getirerek tüm bunları ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eden bir federasyon olarak; derneklerimize ve üyelerimize küresel rekabete yönelik eğitim, organizasyon, proje desteği sağlayacağız. Federasyona bağlı derneklerin üyelerinin tanışması, kaynaşması ve işbirliği içinde olmaları için yeni projeler üreteceğiz. Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülke tarafından kabul edilen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" tüm bu çalışmalarımızın odağına koyacağız.

6. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak uzun yıllar sivil toplum kuruluşlarında çalışmanın verdiği tecrübeyle ve üyelerimizin değerli destekleriyle bir sonraki döneme daha güçlü bir GESİFED teslim edeceğiz.

Sözlerime son verirken; sosyal, laik ve demokratik hukuk devletini yeniden inşa etmiş, güçler ayrılığını, denge ve denetleme mekanizmalarını yerli yerine oturtmuş, yargının tam bağımsızlığını tesis etmiş, Avrupa Birliğine tam üye olmuş, ayrımcılığın, ötekileştirmenin, kutuplaşmanın olmadığı, onurlu yaşama hakkını kurumsallaştırmış ve garanti altına almış bir Türkiye hayalimi ve temennimi bu vesileyle sizlerle buradan bir kez daha paylaşmak istiyorum.

Aydın ve müreffeh yarınlar ümidiyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Hakan URHAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Adres

Kınıklı Mah. 6021 Sok. No:35/B Pamukkale/Denizli

Telefon

(0258) 212 80 97