Gesifed Hakkında

2012 yılında bir araya gelen, iş dünyası temsilcisi bir grup STK başkanı, ülke kalkınmasının bölgesel kalkınmadan geçtiğinin bilincinde olarak, TR32 (DENİZLİ, MUĞLA, AYDIN) bölgesinde, ortak ilke ve hedefleri benimseyen, düşünce ve hareket birliği sağlayan iş insanları derneklerini aynı çatı altında toplamaya karar vermişlerdir.

DESİAD (Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği), DEGİAD (Denizli Genç İş İnsanları Derneği), BESİAD (Bodrum Esnaf, Sanayici ve İş İnsanları Derneği), DENİZLİ SOROPTİMİST KULÜBÜ (İş ve Meslek Kadınları Derneği), GİKAD (Girişimci kadınların Desteklenmesi Derneği) nin kurucu üye olarak katılımlarıyla 29 Şubat 2012 tarihinde GESİFED’i kurmuşlardır. GESİFED’e 28 Temmuz 2012 tarihinde de TÜSİAD dahil olmuştur. Böylece GESİFED ülkemizin en büyük işinsanı derneğinin gücünü ve birikimini de yanına almıştır. Hemen ardından merkezi AYDIN’da bulunan AGİKAD (Aydın Girişimci Kadınlar Derneği) GESİFED’e üye olmuştur. 2017 yılında DİGİAD (Didim Genç İş İnsanları Derneği) , 2018 yılında SÖGİAD(Söke Genç İş İnsanları Derneği) ve AYGİAD(Aydın Genç İş İnsanları Derneği) 2021 senesinde MarmarisGİAD(Marmaris Genç İş Adamları Derneği), 2022 senesinde KUGİAD (Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği) ve EFESİAD (Efeler Sanayici ve İş İnsanları Derneği) GESİFED üyesi olmuştur.

GESİFED, 13 üye derneği ile Aydın-Muğla-Denizli üçlemesinde geniş tabanlı örgütlenme idealine bir adım daha yaklaşmıştır. Ulu önderimiz Atatürk’ün çizdiği çağdaş Türkiye Cumhuriyeti vizyonuna ulaşmak amacıyla bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için yerel bazda kalkınma dinamikleri yaratarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlan GESİFED, evrensel iş etiği ilkelerine bağlı kalarak bölgemizin ülke ekonomisindeki payını artırmak amacıyla projeler üretmektedir. GESİFED kuruluşunun hemen ardından TÜRKONFED Ailesi mensubu olmuş, TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU’na üye olmuştur. 2004 yılında Konfederasyon niteliği kazanan TÜRKONFED Ailesi, 2004 yılında 6 olan üye federasyon sayısını 2014 de 22'ye, dernek sayısını 60'dan 151'e çıkarmıştır. Günümüzde TÜRKONFED Çatısı altında; 26’sı bölgesel, 4’ü sektörel olmak üzere, 30 federasyonu, ulusal-uluslararası 300’ün üzerinde derneği ve 60 bini aşkın şirketi barındıran bir sivil toplum ve iş dünyası örgütüdür.

Ülkemizin her bölgesinde temsil edilen TÜRKONFED, Kasım 2014’de BRÜKSEL TEMSİLCİLİĞİNİ açmıştır ve ülkemizin vazgeçemeyeceği AVRUPA BİRLİĞİ perspektifinin bir sonucu ve ödülü olarak KOBİ Birliği'ne (SMEUNITED) üye olmuş, temsil gücünü Avrupa Birliği'ne taşımıştır. Merkezi Brüksel'de bulunan ve Avrupa'da KOBİ'lerin sesi olarak kabul edilen SMEUNITED üyeliğiyle TÜRKONFED, Avrupa'da 12 milyon işletmenin bağlı bulunduğu 80 örgütün üyesi olduğu bir ağın parçası olma fırsatını elde etmiştir. GESİFED de bu geniş örgüt ağına sahip Konfederasyonun bir üyesi olması sebebiyle, KONFEDERASYON’un tüm olanaklarından yararlanmakta ve Konfederasyon aktivite-görüş ve politikalarına katkı koymaktadır. Yolculuğuna, döneminde DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı olan Sn.Mehmet Salih BAŞÖZ’ün kurucu başkanlığında başlayan GESİFED, 2014-2018 yılları arasında yolculuğuna Gültekin Okay SALGAR ile devam etmiştir.

2016 senesinde, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler sözleşmesine imzacı olunmuştur. Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak aktif çalışmalar, projeler ve farkındalık yaratma etkinlikleri düzenleyerek on ilke bağlamında katkıda bulunmaya çalışılacağını taahhüt etmiştir.

28.02.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Gültekin Okay SALGAR, Başkanlık görevini Av. Aysun Nalbant’a devretmiştir.

28.02.2018 tarihinde geçekleştirilen Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılmıştır. Güney Ege Sanayiciler ve İşadamları Federasyonu olan GESİFED’in ismi, iş dünyasında yer alan kadınların varlığının ve gücünün yok farz edilmemesi gerektiği düşünceleriyle, ayrıca bünyesinde üye olarak 3 iş kadını derneğini de barındırması nedeniyle, adındaki "iş adamı" ibaresini kaldırmıştır Genel Kuruldaki tüm katılımcı dernek delegeleri, aynı düşüncede birleşerek oybirliği ile federasyonun adını ” GÜNEY EGE SANAYİ VE İŞ DÜNYASI FEDERASYONU” olarak değiştirilmiştir.

03.04.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Av.Aysun NALBANT, Başkanlık görevini Oktay Mersin’ e devretmiştir.

Üye Olduğumuz Kuruluşlar 

Adres

Kınıklı Mah. 6021 Sok. No:35/B Pamukkale/Denizli

Telefon

(0258) 212 80 97